Året i korthet

Året i korthet

  • Marknaden för Billeruds produkter var stark under hela 2006. Den goda efterfrågan gjorde det möjligt att höja priserna på ett flertal av koncernens produkter.

  • En ny organisation har införts, beslut har fattats om nya finansiella mål och strategin har reviderats.

  • Förändringsprogrammet Billerud 2007 och investeringar inom energiområdet gav effekt i kostnadsbesparingar.

  • Billeruds självförsörjningsgrad av el ökade från 3o till 60 procent tack vare genomförda energiinvesteringar.

  • Leveranserna uppgick till 1 364 000 ton, en ökning med 1 procent jämfört med 2005.

  • Rörelseresultatet för helåret 2006 uppgick till MSEK 552. Jämfört med föregående år förbättrades resultatet med MSEK 752 eller MSEK 352 justerat för engångskostnader tagna 2005.

  • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3,50 per aktie (3,25).

©2006-2007 Billerud AB Skriv ut