Medlemmar i ledningsgruppen

Medlemmar i ledningsgruppen

PER LINDBERG


VD och koncernchef
Anställd 2005

Utbildning
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
Teknologie doktor, Chalmers Tekniska Högskola

Andra uppdrag
Styrelseledamot, Hammar Invest

Arbetslivserfarenhet
VD, Korsnäs AB
Vice VD, Investment AB Kinnevik
Management- och strategikonsult,
Applied Value Corporation, USA

Innehav i Billerud
2 000 aktier

STINA BLOMBÄCK


Brukschef Karlsborg
Anställd 2001

Utbildning
Civilingenjör Kemi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Andra uppdrag
Styrelseledamot, LKAB
Styrelseledamot, STFI-Packforsk AB
Styrelseledamot, SPCI
Ledamot, Energiutvecklingsnämnden, Statens Energimyndighet

Arbetslivserfarenhet
Forskningsdirektör, AssiDomän
Forskningschef, AssiDomän Piteå
Konsult, ÅF-IPK
Massabrukschef, ASSI Karlsborg
Processingenjör, Massabrukschef, ASSI Kraftliner
Processchef, Gruvön
Processingenjör, ASSI Karlsborg

Innehav i Billerud
5 210 aktier

BERTIL CARLSÉN


Ekonomi och finansdirektör
Anställd 2006

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm och UC Berkeley Business School, USA

Arbetslivserfarenhet
Vice VD, CFO, Acando AB
Vice VD, kundsegmentschef, Acando AB
Vice VD, Commercial Services & IT, AGA koncernen
Controller stabschef, AGA AB, Region Latin-Amerika
CFO, AGA AB, Division Nord & Sydamerika
CFO, AGA Chile, Santiago
Vice VD, Treasury and Investor Relations, AGA AB
Finansavdelningen, AGA AB

Innehav i Billerud
1 056 aktier

PETER DAVIDSON


Brukschef Skärblacka
Anställd 2001

Utbildning
Civilingenjör Kemi, Lunds Tekniska Högskola

Andra uppdrag
Styrelseledamot, Ljusfors Kraft
Styrelseledamot, Marknadsbolaget Nya Norrköping
Styrelseledamot, Östsvenska Handelskammaren

Arbetslivserfarenhet
Affärsutveckling, Norske Skog
Fabrikschef, Klippans Finpappersbruk
Försäljningschef, Kemira Kemi
General Manager, USA, Canada, Kemira Kemi
Marknadschef, Kemira Kemi
Produktchef, Boliden Kemi
Utvecklingsingenjör, Boliden Kemi
Driftingenjör, Klippans Pappersbruk

Innehav i Billerud
1 305 aktier

LENNART EBERLEH


Affärsområdeschef Packaging Boards
Anställd 2001

Utbildning
Civilingenjör, Tekniska högskolan Carolo Wilhelmina, Braunschweig.

Arbetslivserfarenhet
Produktområdeschef, Containerboard, Billerud AB
Försäljningschef Wellråvaror, Stora Enso Gruvön
Stora Support Team, Stora Kopparberg Bergslags AB
Produktchef Wellråvaror, Stora Gruvön

Innehav i Billerud
Konvertibler motsvarande 1 305 aktier

CECILIA LUNDIN


Personaldirektör
Anställd 2006

Utbildning
Civilekonom, Linköpings universitet

Arbetslivserfarenhet
Personalchef norden, Novartis Sverige AB
Affärsområdeschef, Adcore Consulting AB
Konsultchef, Connecta AB
Enhetschef, Ericsson
Projektledare, Ericsson
Affärsutvecklare, Ericsson

Innehav i Billerud
0

JOHAN NELLBECK


Affärsområdeschef Packaging & Speciality Paper
Anställd 2006

Utbildning
Civilekonom, Uppsala universitet

Arbetslivserfarenhet
Försäljningschef inom Tele2
VD, AssiDomän Kraft Products Sales AB
Försäljningschef, AssiDomän

Innehav i Billerud
500 aktier

ANDERS SNELL


Brukschef Gruvön
Anställd 2001

Utbildning
Civilingenjör Kemi, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Andra uppdrag
Styrelseledamot, SSG

Arbetslivserfarenhet
Teknisk direktör, Billerud
Teknisk direktör, AssiDomän
Platschef Skärblacka, AssiDomän
VD, Grycksbo
VD, Norrsundet
Platschef, ASSI Karlsborg
Produktionschef, Skutskär

Innehav i Billerud
2 305 aktier

NIKLAS SÖDERSTRÖM


Affärsområdeschef Market Pulp
Anställd 2001

Utbildning
Ekonom

Andra uppdrag
Styrelseledamot, ScandFibre Logistics

Arbetslivserfarenhet
Marknadsdirektör, AssiDomän
Marknadsdirektör, Rottneros
Försäljningschef, Utansjö Bruk
Order-/Logistic Manager, Värnamo Gummi

Innehav i Billerud
2 305 aktier©2006-2007 Billerud AB Skriv ut