Packaging Boards

Nischade produkter skapar ekonomi i hela värdekedjan

Efter ett omfattande utvecklingsarbete introducerade Billerud under året en ny kvalitet av vätskekartong avsedd för flera stora tillväxtmarknader. Lanseringen av nästa generations fluting har varit framgångsrik och lönsam. Ökad tillväxt förväntas även inom delar av produktfamiljen Billerud White liner collection.
Som marknadsledare har Billerud efter en längre tids forskning flyttat fram positionerna och lanserat nästa generations fluting. Billerud Flute® är världens i särklass starkaste fluting och ger 20 procent förbättrade tekniska egenskaper i jämförelse med andra produkter på marknaden.

Lönsam lansering av Billerud Flute®

För kunderna betyder Billerud Flute® en effektivare produktion med färre driftstörningar, minskad energiförbrukning och mindre spill. Produkten ger en lättare, miljövänligare och mer ekonomisk förpackning som minskar råvaruförbrukningen, transportkostnaderna och behovet av lagerutrymme.

Den höga produktkvaliteten skapar lönsamhet i alla led. Dessutom innebär oförändrad styrka vid lägre vikt större flexibilitet i utvecklingen av nya och ännu bättre förpackningar för frukt och grönt, drycker, hemelektronik och andra tunga gods.

Nya affärer på den globala marknaden

Billerud Flute® säljs globalt men de största kunderna finns än så länge i Italien, Spanien, Grekland, Turkiet och Marocko. Genom att sprida kunskapen om produktens fördelar, från konverterare till slutkund, finns goda möjligheter att skapa nya och lönsamma affärer.

Cirka 80 procent av kunderna har under året testat den nya kvaliteten. Efterfrågan ökar stadigt och i slutet av året stod Billerud Flute® för cirka 30 procent av den totala flutingproduktionen.


Nära samarbete skapar nya affärer

Produktionen av vätskekartong nära tredubblades under 2006 och prognoserna pekar på en fortsatt stark tillväxt. Tetra Pak tillhör en av de äldsta kunderna och Billerud har de senaste åren levererat vätskepapper till Tetra Classic, den trekantiga tetraförpackningen som bland annat används för små paket med kaffegrädde.

Billerud har i samarbete med Tetra Pak tagit fram en ny papperskvalitet som används i Tetra Fino, en vätskeförpackning som lanseras på bred front i flera av världens mest folkrika länder.


Perfekt portionsförpackning av olika drycker

Tetra Fino är utformad som en liten kudde och passar perfekt som portionsförpackning av olika drycker, exempelvis mjölk med lång hållbarhet som kan distribueras till skolbarn i områden där infrastrukturen ännu inte är utbyggd. Efterfrågan ökar stadigt och det finns en stor tillväxtpotential i länder som Kina, Indien, Pakistan och delar av Sydamerika.

Gemensam agenda för produktutveckling

Tetra Pak ställer mycket höga kvalitetskrav. För att kunna delta i Tetra Fino-projektet har Billerud gjort omfattande satsningar i form av hygiencertifiering, tekniska uppgraderingar och maskininvesteringar. Försäljning och produktutveckling finns på en gemensam agenda, där Billerud och Tetra Pak tillsammans skapar tillväxt inom segmentet.


Gå från biroll till huvudaktör

Förbättrad kontakt med alla delar av värdekedjan innebär mer kunskap om vad Billeruds produkter kan användas till. Med en ökad förståelse är det möjligt att ta ett större grepp om marknaden och skapa nya affärer. Genom att studera exempelvis apelsinens väg från odlingarna i Spanien till butikshyllorna i Sverige förvärvas kunskap om hur wellådan används i alla delar av värdekedjan. Informationen driver utvecklingen framåt av nya kvaliteter som bland annat minskar spillet och ger smidigare transporter.


Vetenskapliga tester i laboratorium

Billeruds kunskap om förädlingsprocessen från papper till förpackning spelar en viktig roll för alla i värdekedjan. Med egenutvecklade programvaror kan Billerud effektivisera kundens förädlingsprocess. Billerud Box Design® visar vilka egenskaper den färdiga lådan får genom att välja olika papperskvaliteter.

Programvaran Warp hjälper kunden att optimera tillverkningen av släta wellpappark för att minska risken att arken buktar när de utsätts för fukt. Billerud tar wellådans funktion på största allvar och har under året driftsatt en klimatkammare för att testa hur olika belastningar påverkar förpackningen.

Ett säljande yttre drar blickarna till sig

Idag är förpackningen ofta lika viktig som själva produkten. För extra bra tryckbarhet är all produktion av liner koncentrerad till Billeruds helvita produktfamilj White liner collection som består av Billerud Pure White, Billerud Pure Bright och Billerud Pure Coated. Namnen betonar produkternas unika egenskaper.

Den vita linern görs i mycket låga ytvikter och används både till yt- och mellanskikt i microwell. Den helvita konstruktionen ger ett snyggt slutresultat med utmärkt tryck på lyxiga förpackningar för parfym, mobiltelefoner, vin och presenter.

Lyxvaror är ett konsumentområde med relativt kort produktlivscykel och ständiga nylanseringar som kräver säljande förpackningar. Genom fokusering på låga ytvikter och produkter med överlägsen tryckbarhet tar Billerud del av den goda tillväxten inom detta snabbt växande område.


Resultatutveckling

Jämfört med 2005 ökade omsättningen med 5 procent till MSEK 2169. Rörelseresultatet ökade med MSEK 75 eller 93 procent till MSEK 156, främst på grund av förbättrade priser i lokala försäljningsvalutor. Priserna i lokal valuta ökade med cirka 13 procent under året.



“Våra lådor blir 10 procent lättare med nya Billerud Flute®


Compagnie Marocaine des Cartons et des Papiers (CMCP) är Marockos ledande tillverkare av wellförpackningar. Företaget har fyra lådfabriker och ett bruk som producerar returfiberbaserade wellråvaror. CMCP-koncernen ägs delvis av International Paper (IP), har 1 500 anställda samt en årlig omsättning på cirka 110 miljoner euro och är en av de kunder som fått tillfälle att testa nya Billerud Flute®.

CMCP har samarbetat med Billerud i över 30 år och koncernens VD och styrelseordförande Aziz Qadiri säger:

”Att arbeta med Billerud är mer ett kompanjonskap än en klassisk relation mellan kund och leverantör. Vi testade den nya kvaliteten i juni/juli 2006 och tyckte att det var positivt att få höra till de första som gavs tillfälle att göra det. Under årens lopp har vi också samarbetat med utvecklingen av nya lådor och andra papperskvaliteter.”

Två av CMPC:s fabriker specialiserar sig på lådor för frukt och grönt, ett produktområde där man förväntar sig stark tillväxt de närmaste åren. Aziz Qadiri säger:

”Med den nya flutingen kan vi behålla kvaliteten och göra avsevärda besparingar. Med produktutvecklingen av Billerud Flute® och Billeruds punktliga, pålitliga leveranser och deras överlägsna kundservice är det lätt att förstå varför vi har samarbetat i så många år.”

”Även om den nya kvaliteten är något dyrare per ton innebär produkten att vi kan göra våra lådor 10 procent lättare samtidigt som vi behåller vår höga kvalitet och förbättrar vinsten”, avslutar en mycket nöjd Aziz Qadiri.

MARKNADSFAKTA
  • Världsmarknaden för wellråvara uppgår till cirka 90 miljoner ton.
  • Europamarknaden för wellråvaror uppgår till cirka 22 miljoner ton varav halvkemisk fluting utgör 1,2 miljoner ton. Helvit liner samt White top kraftliner uppgår till cirka 1,2 miljoner ton. tonnes.
  • De fem största wellråvarukunderna svarade under 2006 för cirka 49 procent av Billeruds försäljning av wellråvara.

 

PACKAGING BOARDS 2006 2005

Nettoomsättning, MSEK 2 169 2 058
Rörelseresultat, MSEK 156 81
Rörelsemarginal, % 7 4
Leveranser, kton
515 515
 




©2006-2007 Billerud AB Skriv ut